EKSAMID 2016/2017

Tasemetööd - 6. klass
eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

Loovtöö - 7.-9. klass
Põhikooli riikliku õppekava alusel on kohustuslik sooritada III astme õpilastel (7.-9. kl) loovtöö. Koolipoolne soovitus on töö teostada 8. klassis. Loovtöö teema valik tuleb kinnitada hiljemalt jaanuaris 2017. Loovtöö esitamise tähtaeg on mais 2017 ja kaitsmine toimub mai lõpus - juuni alguses.
Abimaterjalid loovtöö vormistamiseks: http://www.balletikool.edu.ee/oppetoo/opiabi

Põhikooli lõpueksamid - 9. klass
eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline)– 29. mai 2017. a;
eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2016. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (kirjalik) – 13. juuni 2016. a

Riigieksamid 2017 - lõpetajad
klassikaline tants noormehed) - 30. märts 2017. a;
klassikaline tants (neiud) - 20. aprill 2017. a;
kaasaegne tants - 27. aprill 2017. a;
eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017. a;
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. aprill 2017. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28. aprill 2017. a;
matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai ja 8.-9. mai 2017. a.

2016/2017 I poolaasta eriala lahtised ja kontrolltunnid:

LisaSuurus
Erialaeksamid 2017 kevadel164.53 KB