EKSAMID 2017/2018

Tasemetööd - 6. klass
eesti keel/eesti keel teise keelena (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
vene keel ja kirjandus (kirjalik) – 30. mai 2018. a.

Loovtöö - 7.-9. klass
Põhikooli riikliku õppekava alusel on kohustuslik sooritada III astme õpilastel (7.-9. kl) loovtöö. Koolipoolne soovitus on töö teostada 8. klassis. Loovtöö teema valik tuleb õpilasel läbi arutada ja kooskõlastada klassijuhatajaga ning lõplikult kinnitada hiljemalt jaanuaris. Loovtöö esitamise tähtaeg on mais 2017 ja kaitsmine toimub mai lõpus - juuni alguses.
Abimaterjalid loovtöö vormistamiseks: http://www.balletikool.edu.ee/oppetoo/opiabi

Põhikooli lõpueksamid - 9. klass
eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 1. juuni 2018. a;
matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 13. juuni 2018. a.

Riigieksamid 2018 - lõpetajad
eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a.
NB! Tallinna Balletikooli lõpetamiseks riigieksameid sooritama ei pea. Õpilased omandavad keskhariduse ka ilma riigieksameid sooritamata kui õppekava on läbitud täies mahus lävendi tasemel. Riigieksamite sooritamine on õpilastel omal valikul ja soovil ning soovitav juhul, kui õpilane soovib edasi õppida kõrgkoolis.

LisaSuurus
Erialaeksamid ja kontrolltunnid 2018101 KB