õppeperioodid ja vaheajad

2016/2017. õppeaasta õppeperioodid
NOOREM ASTE (5.-9. klass)
1. trimester - 01. september kuni 25. november;
2. trimester - 26. november kuni 03. märts;
3. trimester - 04. märts kuni 06. juuni (va põhikooli lõpetajad)
VANEM ASTE (1.-3. kursus)
1. semester - 01. september kuni 31. jaanuar;
2. semester - 01. veebruar kuni 16. juuni
Iga perioodi lõpus kantakse e-päevikusse kokkuvõtvad hinded, tunnistuste kätteandmine paberkandjal toimub õppeaasta lõpus.

2016/2017. õppeaasta koolivaheajad
sügisvaheaeg - 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a (noorem aste);
talvevaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a (noorem aste);
suvevaheaeg noorem aste - 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a;
suvevaheaeg 9. klass ja vanem aste - 17. juuni 2017.a kuni 31. august 2017.a

Praktikaproovid ja osavõtt Rahvusooper Estonia balletietendustest toimub ka koolivaheaegadel lähtudes teatri mängukavast ning Tallinna Balletikooli praktikaproovide graafikust.