õppeperioodid ja vaheajad

2017/2018. õppeaasta õppeperioodid
NOOREM ASTE (5.-9. klass)
1. trimester - 01. september kuni 1. detsember;
2. trimester - 2. detsember kuni 16. märts;
3. trimester - 17. märts kuni 12. juuni (va põhikooli lõpetajad)
VANEM ASTE (1.-3. kursus)
1. semester - 01. september kuni 31. jaanuar;
2. semester - 01. veebruar kuni 17. juuni
Iga perioodi lõpus kantakse e-päevikusse kokkuvõtvad hinded, tunnistuste kätteandmine paberkandjal toimub õppeaasta lõpus.

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad
NOOREM ASTE (5.-9. klass)
sügisvaheaeg - 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
jõuluvaheaeg - 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
talvevaheaeg - 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
kevadvaheaeg - 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
suvevaheaeg - 5.-8. klass 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a; 9. klass 18. juuni 2018. a kuni 31. august 2018
VANEM ASTE (1.-3. kursus)
vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a
suvevaheaeg - 18. juuni 2018.a kuni 31. august 2018.a

Praktikaproovid ja osavõtt Rahvusooper Estonia balletietendustest toimub ka koolivaheaegadel lähtudes teatri mängukavast ning Tallinna Balletikooli praktikaproovide graafikust.
Tallinna Balletikooli gala 2018 toimub 28. mail kell 19:00 Rahvusooper Estonias.