kooliõde

Tallinna Balletikoolis osutab tervishoiuteenust SA Tallinna Koolitervishoid kooliõde Jaana Vark, telefon 5625 6649, e-post balletikool@kth.ee. Kooliõe vastuvõtt on esmaspäeviti 8:00-16:00 või kokkuleppel.

Kooliõe ülesandeks on õpilaste:
- tervisliku seisundi jälgimine;
- tervisliku eluviisi kujundamine;
- haigestumiste ja krooniliste haiguste väljakujunemise ennetamine;
- õppekoormuse jälgimine;
- tervisliku keskkonna loomises osalemine;
- koolitoidu kvaliteedi kontrollimine;
- vältimatu abi osutamine