Eksamid 2019/2020

Tasemetööd - 6. klass
eesti keel/eesti keel teise keelena (kirjalik) – 12. mai 2020. a;

Tasemetööd - 7. klass
loodusvaldkond (kirjalik) – 24.-25. september 2019. a

Loovtöö - 8. klass
Põhikooli riikliku õppekava alusel on kohustuslik sooritada III astme õpilastel (7.-9. kl) loovtöö. Koolipoolne soovitus on töö teostada 8. klassis. Loovtöö teema valik tuleb õpilasel läbi arutada ja kooskõlastada klassijuhatajaga ning lõplikult kinnitada hiljemalt jaanuaris. Loovtöö esitamise tähtaeg on mais.
Abimaterjalid loovtöö vormistamiseks:

Loovtööde vormistamise juhend

Põhikooli lõpueksamid - 9. klass
eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 27.-29. mai 2020. a;
matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses (kirjalik) või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 10. juuni 2020. a

Riigieksamid 2020 - lõpetajad
Tallinna Balletikooli lõpetamiseks riigieksameid sooritama ei pea. Gümnaasiumi riigieksamite sooritamine on õpilastel omal valikul ja soovil ning vajalik juhul, kui õpilane soovib edasi õppida kõrgkoolis erialal, kus on nimetatud riigieksami sooritamise nõue. Õpilased omandavad keskhariduse ka ilma riigieksameid sooritamata kui õppekava on läbitud täies mahus lävendi tasemel ning sooritatud on eriala riigieksam klassikalises või kaasaegse tantsus.
eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2020. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2020. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–11. mai 2020. a;
matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.