Eksamid 2019/2020

Tasemetööd - 7. klass

Loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a

LOOVTÖÖ

8.-9. klassis sooritab õpilane loovtöö, mis on põhikooli lõpetamise üheks tingimuseks. Loovtöö läbiviimise ja hindamise ajad on toodud kooli üldtööplaanis.

Loovtööde vormistamise juhend

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a

 

RIIGIEKSAMID

2019/2020

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. september 2020. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26. september – 2. oktoober 2020. a

2020/2021

eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a