Isikuandmete töötlemisel järgib Tallinna Balletikool Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise
põhimõtteid vt. www.hm.ee/et/isikuandmete-tootlemine
Isikuandmete vastutav töötleja: Tallinna Balletikool, kool@balletikool.edu.ee, tel. 6443387.
Tallinna Balletikooli andmekaitse spetsialist on Helina Alliksaar, 644 3387, e-mail kool@balletikool.ee.

Tallinna Balletikooli isikuandmete töötlemise kord

Isikuandmete töötlemise toimingute register on koostamisel.