Eksamid 2021/2022

TASEMETÖÖD - 7. klass

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. september 2021. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;

inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;

LOOVTÖÖ

8.-9. klassis sooritab õpilane loovtöö, mis on põhikooli lõpetamise üheks tingimuseks. Loovtöö läbiviimise ja hindamise ajad on toodud kooli üldtööplaanis.

Loovtööde vormistamise juhend

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 31. mai 2022. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 14. juuni 2022. a;

 

RIIGIEKSAMID

2021/2022

eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. aprill 2022. a; (suuline) – 28.–29. aprill; 2. mai 2022. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a; (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a