« Tagasi

Juhised õppetööks

Head õpilased ja lapsevanemad

Saabumas on uus õppeaasta täis uusi teadmisi ja kogemusi. Selleks, et meil kõigil oleks rõõmu laste kooliskäimisest ja headest õpitulemustest, lähtume järgmistest juhistest:

ETTEVAATUSABINÕUD
- Vähimagi haiguskahtluse korral tuleb jääda koju.
- Kooli tulles desinfitseerime/ peseme käed ja mõõdame kehatemperatuuri.
- Järgime päeva jooksul head kätehügieeni ja hoiame distantsi.
- Puhastame ühiskasutatavad pinnad (tugipuud ja matid).
- Jälgime, et aevastamine, köhimine ja nuuskamine oleks ohutu.
- Vanematel palume igapäevaselt koolimajja mitte siseneda, välja arvatud kooliga eelneval kokkuleppel. 5. klassi vanemad on oodatud 1. septembril aktusele ja peale seda klassijuhataja tundi. Kooli ruumides viibides palume kanda maski.
- Suurematel kogunemistel, kus pole võimalik distantsi hoida, soovitame alates 12. a kanda maski.
- Vaktsineerimata töötajatele teeb kooliõde kord nädalas antigeeni kiirtesti. Vaktsineerimata töötajatel palume kanda maski.

HAIGESTUMINE
- COVID-19 diagnoosi jm haigestumise korral palume sellest koheselt klassijuhatajat/ kursusejuhendajat ja erialaõpetajat informeerida.
- Koolis haigestumise korral pöördub õpilane valveadministraatori poole, kes isoleerib õpilase ja teavitab juhtkonda. Kool informeerib vanemaid ja ühiselt lepitakse kokku lapse kojusaatmises.

KARANTIINIREEGLID
- Lähikontaktsena peavad karantiini jääma: 1) haigustunnustega inimesed; 2) positiivse kiirtesti tulemuse saanud, kuni on teada PCR-testi tulemus; 3) inimesed, kellel on diagnoositud covid-19 haigus; 4) inimesed, kes keelduvad lähikontaktsena testimisest.
- Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma: 1) kuni 12-aastased; 2) need, kellel on vaktsineerimiskuur lõpetatud; 3) kes on viimase 6 kuu jooksul haiguse läbipõdenud; 4) kes on haigestunud ja kelle arst on terveks tunnistanud; 5) kes ei ole vaktsineeritud, kuid teevad 72-tunnise vaheajaga 2 sars-cov-2 testi.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS
- Distantsõpet ei rakendada 2021/2022 õppeaastal 5.-6. klassi õpilastele. Vanematele õpilastele võib kõrge nakkusohuga perioodil korraldada üksikuid e-õppe päevi.
- Karantiinis olevatele tervetele õpilastele võib pakkuda võimalust osaleda kooli õppetöös õppe ülekandmise teel või iseseisvaid õpiülesandeid andes.

VAKTSINEERIMINE
Alates 12. a vaktsineerimata õpilastele ning töötajatele korraldab vaktsineerimist ka kool, täpsem info septembri esimeses pooles. Hetkeseisuga on ligi 50% õpilastest ja 95% töötajatest on vaktsineeritud.

Palun tutvuge ka manuses oleva Haridus- ja Teadusministeeriumi nakkusjuhtumi skeemiga.

nakkusjuhtumi skeem

Turvalist kooliaastat!