« Tagasi

Õppetöö korraldamine alates 15. mai 2020

ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE
- Liikumine hoones toimub hajutatult, 2 + 2 reegli põhimõttel, lähikontaktsete arv tuleb hoida väike.
- Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte.
- Käsi tuleb pesta vee ja seebiga või desinfitseerida. Silmi, nina, suud ei tohi puhastamata kätega puudutada.
- Haigusnähtudega koolitulek on keelatud. Kontrollime kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga.
- Õpperühmas on kuni 10 õpilast, võimalusel tuleb hoida 2 m distantsi. Suuremates ruumides võib arv olla suurem, kui ruum võimaldab hoida inimeste vahel 2 m distantsi.
- Õpilased kasutavad ainult isiklikke vahendeid, kõik ühiskasutuses olevad vahendid ja inventar tuleb desinfitseerida.
- Õppematerjalide (õpikud) tagastamine toimub kontaktivabalt.
- Kõrvalised isikud ei tohi COVID-19 perioodil koolihoonesse siseneda.
- Ruumide turvalisuse ja ohutuse ning puhastusvahendid ja kaitsemaskid tagab kool. Maskide kasutamine on soovituslik riskirühmale, kelleks on (!) krooniliste kopsuhaiguste, diabeedi, maksahaiguste, neeruhaiguste, südame- ja veresoonkonnahaiguste, immuunpuudulikkuse põdejad ning vanemaealised 65+. NB. Riskirühma kuulujatel paluks tõsiselt kaaluda kooli tuleku vajalikkust.

ÕPILASKODU
- Õpilaskodu kasutatakse ainult äärmisel vajadusel, järgides kõiki ohutusnõudeid.
- Õpilaskodus võivad elada haigustunnusteta õppijad ühekaupa toas. Erandkorras võib kooli direktori otsusel õppijaid paigutada tuppa ka kahekesi.
- Vähendamaks lähikontaktide arvu, on soovitatav õpilaskodus paigutada õppijad hajutatult. Lähestikku asuvatesse tubadesse paigutada õppijad, kes kuuluvad ühte õpperühma.
- Ühine vaba aja veetmine pole lubatud.
- Õpilaskodu personal omab ülevaadet õpilaskodus viibijatest ja tagab, et õpilaskodusse ei siseneks selleks mitte ettenähtud isikud.
- Kool tagab õpilaskodus kasutatavate ruumide, liikumisteede ja inventari regulaarse puhastamise ja desinfitseerimise, üldruumide õhutamise ning järelevalve õpilaskodus viibijate tegevuse üle.

COVID-19
- Lähikontaktse haigestumisel viirusesse, tuleb jääda 14 päevaks koju.
- Õppijal või töötajal aset leidva viirusesse nakatumise korral kool suletakse 72 tunniks ning avatakse peale desinfitseerimist.