Kooli vastuvõtt

5. klassi kandideerijatel tuleb esitada:

 1. avaldus;
 2. käesoleval õppeastal lõpetatud üldhariduskooli klassitunnistus;
 3. dokumendifoto (3×4 cm);
 4. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek;
 5. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) esitada vastuvõtukatsetel.

Kandideerimine 5. klassi:

Kandideerimine 6.-9. klassi:

Põhiõppesse kutsekeskhariduse baasil  kandideerijatel tuleb esitada:

 1. avaldus;
 2. eelmise haridustaseme lõpetamist tõendav dokument;
 3. dokumendifoto (3×4 cm);
 4. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 5. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) vastuvõtukatsetel.

Kandideerimine I kursusele:

Mida teha põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning  vajalikud dokumendid;
 2. Osaleda I voorul vastuvõtukatsetel;
 3. Osaleda II voorul vastuvõtukatsetel ning vestlusel.

Vastuvõtu ajakava:

 1. Avatud uste päev 2022 toimub 28. veebruar 2022
 2. Vastuvõtukatsete I voor toimub  30. aprill 2022
 3. Vastuvõtukatsete II voor toimub 07. mai 2022

 I voor – füüsiliste eelduste katse;

II voor- musikaalsus, lavalisus, loovus ning vestlus.