Kooli tutvustus

Tallinna Balletikool on ainus professionaalseid balletitantsijaid koolitav õppeasutus Eestis. Balletikool asub Tallinnas Toompeal, Toom-Kooli 11. Koolis õpib üle 100 õpilase ning koolil on õpilaskodu kesklinnas.

Tallinna Balletikoolis saab õppida klassikalise balleti eriala põhikooliastmes ning klassikalist balletti ja kaasaegset tantsu gümnaasiumiastmes. Klassikalise balleti erialale võetakse õppima 10 -11 aastaseid poisse ja tüdrukuid peale põhikooli 4. klassi lõpetamist. Balletikoolis jätkub põhihariduse omandamine alates 5. klassist. Kooli astumiseks korraldatakse kevadel maikuus sisseastumiskatsed, kus tulevaselt õpilaselt ei nõuta eelnevaid erialaseid oskusi ega teadmisi. Vastuvõtukomisjon valib õpilased välja eeldatava sobivuse alusel. Varem mujal balletiõpinguid alustanutel on võimalik astuda ka Tallinna Balletikooli 6-sse või vanemasse klassi või kursusele, kui sisseastuja erialased oskused vastavad kooli tasemele. Kaasaegse tantsu õppesuunale võetakse vastu õpilasi peale 9. klassi kooli vanemasse astmesse.

Õppeaeg Tallinna Balletikoolis kestab 8 õppeaastat ning on jagatud kaheks perioodiks. Noorem aste kestab 5 õppeaastat ning on põhikooli 5. kuni 9. klass. Põhihariduse omandamine toimub põhikooli riikliku õppekava alusel, eriala õpitakse balletikooli õppekava järgi.
Peale põhikooli on võimalus kooli vanemas astmes edasi õppida kahel õppesuunal: klassikaline tants ning kaasaegne tants. Vanemas astmes omandatakse balletitantsija kutse ja keskharidus või kaasaegse tantsija kutse ja keskharidus. Õpe vanemas astmes kestab 3 õppeaastat.

Õppetöö osaks nii nooremas kui vanemas astmes on lavapraktika, mille raames osalevad õpilased Rahvusooper Estonia balletietendustes, erinavatel kontsertesinemistel ja festivalidel. Suurimaks kooli õpilaste kontsertesinemiseks on igal kevadel toimuv Tallinna Balletikooli Gala Rahvusooperis Estonia.