Kooliõde

Tallinna Balletikoolis osutab tervishoiuteenust SA Tallinna Koolitervishoid kooliõde Sirje Multram, telefon 552 7167, e-post sirje.multram@kth.ee.

Kooliõe ülesandeks on õpilaste:
- tervisliku seisundi jälgimine;
- tervisliku eluviisi kujundamine;
- haigestumiste ja krooniliste haiguste väljakujunemise ennetamine;
- õppekoormuse jälgimine;
- tervisliku keskkonna loomises osalemine;
- koolitoidu kvaliteedi kontrollimine;

- tervisekontroll.