Õppeperioodid ja vaheajad

2019/2020. õppeaasta õppeperioodid
NOOREM ASTE (5.-9. klass)
1. trimester - 01. september kuni 29. november;
2. trimester - 30. november kuni 06. märts;
3. trimester - 07. märts kuni 05. juuni (v.a 9. kl)
VANEM ASTE (1.-3. kursus)
1. semester - 01. september kuni 31. jaanuar;
2. semester - 01. veebruar kuni 12. juuni
Iga perioodi lõpus kantakse e-päevikusse kokkuvõtvad hinded, tunnistuste kätteandmine paberkandjal toimub õppeaasta lõpus.

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad
NOOREM ASTE (5.-9. klass)
sügisvaheaeg - 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
jõuluvaheaeg - 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
talvevaheaeg - 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
kevadvaheaeg - 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
suvevaheaeg - (v.a 9. kl) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a
VANEM ASTE (1.-3. kursus)
jõuluvaheaeg - 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
suvevaheaeg - 13. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a

Praktikaproovid ja esinemised ning osavõtt Rahvusooper Estonia balletietendustest toimub ka koolivaheaegadel lähtudes teatri mängukavast ning Tallinna Balletikooli lavapraktika graafikust.
Tallinna Balletikooli õppeaasta lõpuetendus - Gala 2020 toimub esmaspäeval, 8. juunil kell 19:00 Rahvusooper Estonias.