Kooli vastuvõtt

Vastuvõtukatsed uude avatavasseTallinna Muusika-ja Balletikooli toimuvad 30. aprill 2022.

Koolis õppimisest:

Tallinna Balletikool on ainus professionaalseid tantsijaid koolitav üle-eestilise vastuvõtuga Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav õppeasutus. Kool asub hekel Toompeal aadressil Toom-Kooli 11 ja koolil on kesklinnas õpilaskodu õpilastele, kes tulevad õppima väljastpoolt Tallinna. Koolis saab õppida klassikalise balleti ja kaasaegse tantsu eriala ning omandada lisaks sellele kvaliteetne põhi- ja keskharidus.
Kooli vastuvõtt toimub põhikooli 5. klassi ja õppeaeg koolis kestab 8. aastat. See on jagatud kaheks perioodiks. Noorem aste kestab 5 õppeaastat ning on põhikooli 5. kuni 9. klass. Põhihariduse omandamine toimub nooremas astmes põhikooli riikliku õppekava alusel, eriala õpitakse balletikooli õppekava järgi.
Peale põhikooli saab kooli vanemas astmes õppida kahel erialal: klassikaline ballett või kaasaegne tants. Vanemas astmes omandatakse 3 õppeaasta jooksul keskharidus ja valitud eriala. Vastuvõtukatsetele ootame õpilaskandidaate, kes valdavad klassikalise tantsu põhioskusi. Kooli lõpetaja saab peale Tallinna Balletikooli asuda edasi õppima kõrghariduse esimesel astmel (bakalaureuseõpe ja rakenduskõrgharidusõpe).

Vastuvõtukatsetest:
Kogunemine Tallinna Balletikoolis toimub 30. min. enne katsete algust (kohaloleku registreerimine kooli kantseleis).
Täpne katsete alguse kellaaeg teatatakse kõikidele kandideerijatele mõni päev enne vastuvõtukatseid.
Kaasa võtta:
1. Lapse isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass).
2. Tervisetõend
Riietus: sportlik riietus (dress), alussärk ja aluspüksid, vahetusjalatsid.
Vastuvõtukatsed koosnevad üldfüüsilisest lühitreeningust, erialaste eelduste kontrollist, muusika ja loovuse katsetest ning tervisekontrollist. Täpsem info vastuvõtu kohta on ära toodud Õppekorralduseeskirja lisas 1. 


Vastuvõtu tulemused avaldatakse (lapse registreerimisnumber) Tallinna Balletikooli kodulehel hiljemalt vastuvõtule järgneval tööpäeval. Võimalusel teatatakse tulemused sama kanali kaudu samal päeval.