Kooli vastuvõtt

5. klassi kandideerijatel tuleb esitada:

  1. avaldus;
  2. käesoleval õppeastal lõpetatud üldhariduskooli klassitunnistus;
  3. dokumendifoto (3×4 cm);
  4. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek;
  5. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) esitada vastuvõtukatsetel.

Kandideerimine 5. klassi:

Mida teha põhiõppesse kandideerimiseks?

  1. Esitada kandideerimisavaldus ning  vajalikud dokumendid;
  2. Osaleda vastuvõtukatsetel ja vestlusel

 

  1. Vastuvõtu ajakava:
  2. Registreerimine vastuvõtukatsetel kuni 12.august 2022
  3. Vastuvõtukatsed toimuvad 15.august 2022